Collective Innovation: Waarom, Hoe & Wat?

Collective Innovation: Gezamenlijk Innoveren. Innoveren start met het beantwoorden van drie cruciale vragen: 1) Waarom innoveren, wat is de urgentie? 2) Hoe innoveren met beperkt risico en resources? en 3) Wat willen we innoveren? Innovatie potentieel ligt in het gezamenlijk beantwoorden van deze vragen. Intern, samen met andere afdelingen. En extern, samen met supporters, bedrijven, universiteiten en concullega's.

Waarom innoveren?

Is de urgentie van innovatie duidelijk (genoeg)? Hoe lang zijn huidige inkomsten en activiteiten nog gegarandeerd? Wat gaan nieuwe trends en technologieen voor kansen en bedreigingen betekenen voor zowel de inhoudelijke als de fondsenwervende activiteiten?

Hoe innoveren?

Innoveren door de kennis, ervaring en betrokkenheid van alle afdelingen intern, van supporters, partners, start-ups en kennisinstituten optimaal te benutten. Door meer samen te werken kunnen risico's en investeringen worden beperkt en vooral: energie en creativiteit worden gebundeld.

Wat innoveren?

Innovatie wordt vaak beperkt tot aparte afdelingen. Om de unieke bijdrage van goede doelen te blijven waarborgen zal veel intensievere samenwerking noodzakelijk zijn. Innovaties die inhoud en fondsenwerving combineren. Waardoor supporters bij kunnen dragen op manieren waarop zij dat willen!

Publicaties

Innoveren: het kan en het moet

Fondsenwerving kan én zal fundamenteel veranderen. Vernieuwing van onze huidige wervingskanalen en – technieken is absoluut noodzakelijk om voldoende inkomsten te blijven garanderen. Maar er is meer. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden tal van kansen om onze achterban Read more…

Aanpak

Coaching

Opzetten en interim management van innovatie teams om gezamenlijk innovatie te versnellen.
Coaching van zowel teams als individuen.

Inspireren

Maatwerk trend- en innovatieworkshops. Kijk voor inspiratie ook eens bij de publicaties!

Project Management

Management van projecten op het gebied van Innovatie, Crowdfunding en Fondsenwerving.

Contactgegevens

nl_NLNederlands